Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 528:001.4

Schválena: 28.7.1989

NÁZVOSLOVÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII

ČSN 73 0401


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Terminology of geodesy and cartography

 

Tato norma stanoví vybrané české a slovenské názvy z oboru geodézie a kartografie (jako např. geodetických základů, mapování, evidence nemovitostí).

 

Názvy jsou seřazeny abecedně.

 

Norma je doplněna abecedním rejstříkem českých a slovenských názvů seřazených podle předmětového podstatného jména.

 

Poznámky:

1. Pokud jsou uvedena synonyma, má se používat první z nich přednostně.

2. Některé názvy lze zkracovat, pokud vynechaná textová část názvu je uvedena v závorce.

 

1 absolutní měření tíhového                    měření hodnoty tíhového zrychlení

zrychlení                                      z hodnot naměřených jen v místě

absolútne meranie tiažového                    pozorování

zrýchlenia

 

2 absolutní posun                              posun vzhledem k vztažné soustavě

absolútný posun                                (nezávisle na pozorovaném objektu)

 

3 absolutní (výšková) kóta                     výšková kóta vyjadřující nadmořskou

absolútna (výšková) kóta                       výšku

 

4 aerotriangulace                              fotogrammetrické určování bodů

aerotriangulácia                               podrobného polohového bodového

                                               pole

 

5 aktualizace kartografického díla             jednorázové uvedení obsahu kartografického

aktualizácia kartografického diela             díla do souladu se skutečností

                                               k stanovenému datu

 

6 aktualizované vydání                         další vydání, jehož obsah byl oproti

aktualizované vydanie                          předcházejícímu vydání uveden do

                                               souladu se skutečností ke stanovenému

                                               datu


Nahrazuje viz Dodatek

Účinnost od:
1.9.1990

31028-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz