Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 316. 3: 683. 3

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

Schválena: 30. 7. 1975

ZÁVĚRY A KLÍČE pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra

ČSN 359756

Затворы и ключи для

распределительных щитов

и электрораспределительных ядер

Closures and keys for distribution boards and electric distribution cells

Tato norma určuje typy a použití závěrů a klíčů pro zajišťování nástěnných a zapuštěných rozvodnic, elektrorozvodných jader, elektroměrových rozváděčů a dalších zařízení, navrhovaných a vyráběných podle ČSN 35 7030.

Kromě dále uvedených zásad v této normě platí ustanovení ČSN 35 9750.

I. NÁZVOSLOVÍ

1.    Pro názvosloví platí ČSN 35 9750 a ČSN 35 7030.

II. TECHNICKÉ PROVEDENÍ

2.    Pro zajišťování rozvodných zařízení, projektovaných a vyráběných podle ČSN 35 7030, jsou určeny typy závěrů:

a)   závěr rozvodných zařízení pro zajišťování zařízení ostatních odvětví podle ČSN 35 9754 - přílohy 2;

b)   závěry na trnový klíč 6x6 mm

-   západka jazýčková 1)

-   okenní jazýček k zadlabání 1);

c)   závěr rozvodných zařízení (viz ČSN 35 9755 čl. 2) uzamykatelný a otvíratelný klíčem podle ČSN 35 9754, přílohy 3 a 4, tvarem uvedeným v řezu A-A.

3.    Volbu závěrů nutno provádět podle důležitosti, rozsahu, velikosti a určení zařízení.

1) Výrobce závěrů - Branecké železárny, п. р., Hradec nad Moravicí. Západka jazýčková typ A 65 - vyráběná podle podnikové normy PNB 7408. Okenní jazýček k zadlabání - vyráběný podle podnikové normy PNB 7407.

Účinnost od: 1. 5. 1977

03107

Zdroj: www.cni.cz