Zdroj: www.cni.cz

MDT 666. 973.

6. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 25. 1. 1991

STANOVENÍ VLHKOSTI PÓROBETONU Praktická vlhkost

ČSN 731354 část 3

Определение влажности ячеистого бетона. Эксплуатационная влажность

Aerated concrete moisture determination. Practical moisture

Tato norma platí pro stanovení praktické vlhkosti pórobetonu zabudovaného ve stavebních konstrukcích.

Norma navazuje na ČSN 73 1354 části 1, 2 a 4.

1 PODSTATA ZKOUŠKY

1. 1  Hodnota praktické vlhkosti pórobetonu tvoří podklad pro stanovení normových hodnot fyzikálních vlastností pórobetonu, které se určují v závislosti na vlhkosti (veličiny pro tepelně technické výpočty apod. ).

1. 2  Praktická vlhkost vnitřní stavební konstrukce z pórobetonu se vyčíslí na základě výsledků stanovení hodnoty sorpční vlhkosti pórobetonu, při teplotě vzduchu t = (5±2)°C a relativní vlhkosti vzduchu φ = (65 ±3) %, ve smyslu ČSN 73 1354 část 4. Zkouška sorpční vlhkosti se provádí minimálně na 12 vzorcích.

1. 3  Praktická vlhkost pórobetonu pro stanovení normových hodnot veličin pro tepelně technické výpočty vnitřních stavebních konstrukcí, ve smyslu ČSN 73 0542, se stanoví výpočtem na základě reprezentativního výběru hodnot sorpční vlhkosti pórobetonu stanovených podle ČSN 73 1354 část 4.

1. 4  Pro stanovení rovnovážné vlhkosti stavební konstrukce z pórobetonu se provádí stanovení okamžité vlhkosti stavební konstrukce z pórobetonu, alespoň 2 krát za rok, před a po zimním období, přičemž zkušební sadu pro jednu zkoušku okamžité vlhkosti tvoří minimálně 12 vzorků, podle ČSN 73 1350 část 2.

Účinnost od: 1. 1. 1992

31114

Zdroj: www.cni.cz