Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 624.014.27.001.1

Schválena: 18.5.1989

NAVRHOVÁNÍ TRUBEK
V OCELOVÝCH KONSTRUKCÍCH

ČSN 73 1403


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Design of hollow sections in steel structures

 

Tato norma platí pro navrhování ocelových trubek, jejich styků a přípojů v ocelových konstrukcích.

Norma se vztahuje na konstrukce z kruhových trubek se štíhlostí stěny do  50.

1Z1.gif

 

a čtyřhranných trubek se štíhlostí stěny do 40.

1Z2.gif

 

Tyto trubky se navrhují podle ČSN 73 1401 a podle doplňků uvedených v této normě, a to i v případech, že tloušťka stěny je menší než 4 mm. Norma se nevztahuje na konstrukce ze čtyřhranných za studena tvářených trubek se štíhlostí stěny větší než  40.

 

1Z3.gif

 

; pro jejich navrhování platí ČSN 73 1402.

 

Norma neplatí pro trubky, z nichž se navrhuje lešení podle ČSN 73 8101 a norem přidružených. Neplatí pro navrhování potrubí všeho druhu.

Pro provádění konstrukcí z trubkami platí ČSN 73 2601.

Norma platí pro dokumentaci staveb2), s jejímž zpracováním se započalo po dni nabytí účinnosti. Projektová dokumentace, zahajovaná po tomto termínu, musí být zpracována podle této normy i tehdy, byla-li přípravná dokumentace zpracována před její účinností. Projektová dokumentace rozpracovaná ke dni účinnosti této normy, musí být zpracovatelem posouzena z hlediska možnosti dokončení podle této normy.

 

_______________

1) ČSN 73 1401 z 5. 4. 1984

2) Podle vyhlášky SK VTRI č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.


Nahrazuje ČSN 73 1403
z 10.11.1975

Účinnost od:
1.4.1990

31131-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz