Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 624.011.78

Schválena: 23.2.1987

PLASTOVÉ KONSTRUKCE
Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 1601*
ST SEV 5060-85


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Plastic structures. Design. Basic regulations

 

Touto normou se zavádí

ST SEV 5060-85 Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování (viz str. 3 až 19) jako čs. státní norma.

 

Ve smluvně právní vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 19), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

 

Tato norma je kmenovou normou pro tvorbu navazujících norem pro navrhování plastových konstrukcí. Navazuje na ČSN 73 0031.

 

Čs. norma je doplněna o čl. 01 až 02 platné pouze v ČSSR.

 

01. Hodnoty výpočtových charakteristik některých plastů, které jsou uvedeny v INFORMAČNÍCH PŘÍLOHÁCH 1 a 2 ST SEV 5060-85 platí pro navrhování plastových konstrukcí podle mezních stavů první skupiny.

 

02. Značky uvedené v ST SEV 5060-85 v INFORMAČNÍ PŘÍLOZE 3 jsou v ČSSR závazné pro navrhování plastových konstrukcí ve stavebnictví.

 

DODATEK

 

Souvisící čs. normy

ČSN 64 0204 Plasty. Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení (obsahuje ST SEV 885-78)

ČSN 64 0605 Zkouška tahem plastů (obsahuje ST SEV 1199-78)

ČSN 64 0607 Plasty. Ohybová zkouška (obsahuje ST SEV 892-78)

ČSN 64 0621 Zkoušení plastů. Zkouška tečení při namáhání v tahu (obsahuje ST SEV 2897-81)

ČSN 73 0031 Stavební konstrukce a základy. Základní ustanovení pro výpočet (obsahuje ST SEV 384-76)

ČSN 73 0033 Stavební konstrukce a základy. Základní ustanovení pro zatížení (obsahuje ST SEV 1407-78)Účinnost od:
1.1.1988

31136-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz