Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69.028.001.4

Schválená: 1.3.1990

OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE
Metoda zjišťování vodotěsnosti

ČSN 74 6184


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Windows and French windows. Measurement method of water tinghtness

 

Tato norma platí pro všechna okna a balkónové dveře (dále jen okna) vyrobená z jakéhokoliv materiálu. Stanovuje metodu zjišťování vodotěsnosti okna. Pokud je součástí okna osazovací rám, zkouší se okno včetně tohoto rámu.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Vodotěsnost - schopnost uzavřených oken zabránit průniku vody vlivem účinků hnaného deště.

 

2. Průnik vody - tok vody na vnitřní stranu okna nebo oknem do místa jeho styku s obvodovou stěnou.

 

3. Hnaný déšť - déšť, který účinkem větru nedopadá kolmo na horizontální povrch.

 

4. Hustota hnaného deště, rh, l. m-2. h-1 - plošná hustota objemového toku vody.

 

5. Tlakový rozdíl - rozdíl tlaku vzduchu mezi dvěma prostory, jejichž přepážku tvoří měřené okno.

 

6. Tlakový ráz - rychlá změna tlakového rozdílu z nulového na maximální a zpět. Změny tlakového rozdílu jsou delší než 1 s. Tlakový ráz trvá 10 s.

 

II. PODSTATA METODY

 

7. Podstatou metody je zjištění času, popř. tlakového rozdílu, při kterém nastane porušení vodotěsnosti okna.Účinnost od:
1.12.1990

31217-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz