Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69.024.92

Schválena: 16.11.1985

OCELOVÉ SVĚTLÍKY
Základní ustanovení

ČSN 74 6350

JK 553 414

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel skylights. Basic regulations

 

Tato norma platí pro navrhování, výrobu, kontrolu, dodávání a skladování ocelových beztmele zasklených světlíků (dále jen ocelových světlíků), určených pro použití na ocelové, betonové nebo dřevěné části střešní konstrukce.

Norma neplatí pro světlíky z plastů, zasklené pásy oken umístěné v rovině střešního pláště nebo mezi dvěma různými střešními plochami a pro dýmníky.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Ocelový světlík - samostatná, zasklená1) část konstrukce budovy osazená do otvorů ve střešních pláštích, která slouží k osvětlení vnitřních prostorů denním světlem, případně současně i k větrání těchto prostorů.

 

2. Sedlový světlík (obr. 1) - světlík, který je v příčném řezu tvořený dvěma průsvitnými světlíkovými plochami o shodném sklonu 40o až 45o, osazenými na svislé obrubníky.

 

3. Pilový světlík (obr. 2) - světlík, který je v příčném řezu tvořený průsvitnou světlíkovou plochou o sklonu 60o až 90o, osazenou na svislý (obr. 2a) nebo šikmý (obr. 2b) obrubník, a neprůsvitnou světlíkovou plochou o sklonu např. 30o, která může být osazená na svislý obrubník (obr. 2a) nebo prodloužená až ke střešnímu plášti (obr. 2b), na nějž plynule navazuje.

 

_______________

1) Pod pojmem zasklení se v této normě rozumí uložení a připevnění průsvitné výplně ze skla, popř. z jiného materiálu do konstrukce nebo její části.


Nahrazuje ČSN 74 6350
z 19.12.1974

Účinnost od:
1.7.1987

31220-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz