Zdroj: www.cni.cz

MDT 69. 028. 1                     ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 25. 5. 1987

DREVENÉ DVERE

Spôsob merania osadenia závesov na dverovom krídle

ČSN 74 6488

časť 2

Двери деревянные.

Способ измерения размещения

петель на дверной створке

Wooden doors. Method of measuring door leaf hinging

Táto norma stanovuje spôsob merania osadenia a závesov na dverovom krídle otočných dverí (pozri ČSN 74 6401).

Podstata merania

1.   Zmeranie vzdialenosti medzi dolným okrajom závesu a hornou hranou dverového krídla bez polodrážky alebo hornou hranou v polodrážke u krídla s polodrážkou.

Meradlá

2.   Pri meraní sa používa:

a)  oceľové dĺžkové meradlo podľa ČSN 25 1100, napr. stáčacie metre a dvojmetre podľa ČSN 25 1140 alebo 25 1141, ktorých technické požiadavky zodpovedajú najmenej triede presnosti II podľa ČSN 25 1101,

b)  kontrolné pravítko podľa ČSN 25 5110 dĺžky do 500 mm zodpovedajúce najmenej stupňu presnosti III podľa ČSN 25 5102 príp. druhé oceľové pravítka rovnakého stupňa presnosti,

c)  špeciálne kalibre, ktoré umožňujú meranie podľa postupu merania uvedenom v čl. 4.

Poznámka: Špeciálne kalibre sa kontrolujú podľa vyhlášky e. 59/1979 Zb.

Vzorky

S. Vzorkou je krídlo drevených otočných dverí. Vzorky sa odoberajú podľa ČSN 74 6403 (eqv. ST SEV 5514-86).

Poznámka: Meranie sa spravidla vykonáva súčasne s meraním rozmerov krídiel drevených dverí podľa ČSN 74 6488 na rovnakých vzorkách.

Postup merania

4. DÍžka osadenia závesov sa meria od hornej hrany dverového krídla bez polodrážky z prednej strany a od hornej hrany v polodrážke u krídiel s polodrážkou zo zadnej strany podľa obr. 1 a podľa obr. 2.

Čiastočne nahrádza ČSN 74 6402 - pozri DODATOK

Účinnosť od: 1. 5. 1988

31231

Zdroj: www.cni.cz