Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69.028.117

Schválena: 8.5.1985

KOVOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ
Základní ustanovení

ČSN 74 6550

JK 553 412

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Metal doors Basic regulations

 

Tato norma platí pro navrhování, výrobu, osazování, zkoušení, dodávání a skladování kovových dveří otevíravých (dříve otočných) - dále jen dveří - jejichž hlavní nosnou (statickou) funkci plní kovový materiál.

 

Norma neplatí pro dveře jiným způsobem otevíratelné, pro těsné dveře pro vzduchotechniku (ON 12 0750), pro šachetní výtahové dveře typu JD (ON 27 4302), pro dveře speciální, např. zvukotěsné, chladírenské a bezpečnostní.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Dveře - konstrukce, vyplňující a uzavírající průchodní otvory ve stěnách (příčkách) budov, jejichž hlavní funkcí je oddělení jednotlivých prostorů v budově, popř. oddělení vnitřního prostoru od vnějšího prostředí a jejich uzavření (uzamčení).

Dveře mohou plnit i funkce izolačním zvukoizolační, přirozeného větrání, denního osvětlení apod.

 

2. Základní názvy pro dveře jsou uvedeny v obr. 1.1)

 

3. Otevíravé dveře - dveře, jejichž křídlo (křídla) je otevíratelné kolem svislé boční osy jen jedním směrem (na přední stranu dveří).

 

_______________

1) Všechny obrázky uvedené v této normě jsou nakresleny tak, že pohled je na přední stranu dveří; ve vodorovném řezu je přední strana dole a ve svislém řezu je přední strana vlevo.


Nahrazuje ČSN 74 6550
z 15.3.1972

Účinnost od:
1.1.1987

31236-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz