Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 626/628:001.4

Schválena: 1.11.1990

Vodní hospodářství
NÁZVOSLOVÍ OCHRANY VOD
A PROCESŮ ZMĚN JAKOSTI VOD

ČSN 75 0130


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Water management. Terminology of water protection and of processes changing water quality

 

Tato norma určuje základní termíny a jejich definice v odvětví ochrany vod a procesů změn jakosti vod.

Všechny termíny uvedené v této normě je třeba chápat v souladu s jejím názvem jako termíny základních pojmů v odvětví vodního hospodářství.

Víceslovné termíny je možno v textu přiměřeně zjednodušit, pokud to neohrozí jeho srozumitelnost.

Termíny jsou zařazeny podle věcné příslušnosti a jsou rozděleny do jednotlivých částí takto:

 

I.   Všeobecné pojmy

     A. Ekologie

     B. Vody, vodní útvary

     C. Nakládání s vodami

 

II.  Znečištění vod

     A. Základní pojmy

     B. Závadné látky (škodliviny)

     C. Znečištění odpadními vodami

 

III. Ochrana vod

     A. Základní pojmy

     B. Opatření pro ochranu vod

 

IV.  Procesy změn jakosti vod

     A. Základní pojmy

     B. Charakteristiky systémů a procesů

     C. Procesy a operace



Účinnost od:
1.5.1992

31244



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz