Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT:621.798.22

Schválena: 1.11.1990

FIXACE VÝROBKŮ V OBALECH
Společná ustanovení

ČSN 77 0130

JK - 9878

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fixation of products in packages. General regulations

 

Tato norma stanoví všeobecná a společná pravidla pro volbu fixačních systémů, konstruovaných jako řada typů vzájemně se odlišujících ochrannou účinností v závislosti na citlivosti výrobků vůči rizikům mechanického namáhání a na použitém obalu.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Fixace - vymezení polohy a pohybu výrobků v obalu fixačním systémem k ochraně před nežádoucími účinky mechanického namáhání během přepravy.

 

2. Typy fixace - způsoby vnitřního zajištění výrobků v obalu proti nekontrolovanému pohybu. Podle vzájemného spojení a možnosti změny vzájemné polohy se rozlišují typy fixace pevné a typy fixace poddajné.

 

3. Fixační systém - soubor použitých fixačních prostředků a způsob jejich uspořádání.

 

4. Fixační prostředek - souhrnný pojem pro pomocné obalové prostředky, vymezující polohu výrobku nebo jeho pohyblivých částí v obalu a chránící balený výrobek před účinky mechanického namáhání.

 

5. Fixační prvek - fixační prostředek určitého tvaru a rozměru.

 

6. Fixační materiál - materiál, z něhož je zhotoven fixační prvek.

 

7. Pro ostatní názvosloví platí ČSN 77 0000, ČSN 77 0002, ČSN 77 0003, ČSN 77 0004 a ČSN 77 0005.

 

8 a 9 na doplňky.


Nahrazuje ČSN 77 0130
z 30.1.1974

Účinnost od:
1.10.1991

31314-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz