Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.798.13:620.165.7

Schválena: 11.1.1990

MECHANICKÉ ZKOUŠKY PŘEPRAVNÍCH OBALŮ
S KRUHOVÝM PŮDORYSEM A KANYSTRŮ
NA NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

ČSN 77 0612


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Mechanical tests of drums and jericans

for dangerous goods

 

Tato norma je přidružena k ČSN 77 0610 a stanoví metody mechanických zkoušek přepravních obalů s kruhovým půdorysem a kanystrů (specifikace v příloze) pro přepravu nebezpečného zboží (dále jen obaly), používaných jako samostatný přepravní obal nebo přepravní obal s vložkou.

 

I VŠEOBECNĚ

 

1. Pro názvosloví a pro výklad pojmů vztahujících se k balení a přepravě nebezpečného zboží platí ČSN 77 0610.

 

2. Odběr zkušebních vzorků (dále jen vzorky), jejich označování a kondicionování pro zkoušky - viz ČSN 77 0610.

 

Poznámka: Části obalů s kruhovým půdorysem mající horní část zúženou (hrdlo apod.) nebo jinak upravenou (rukojeti apod.) se označující přiměřeně obdobným způsobem jako části obalů válcových.

 

II ZKOUŠKY OBVYKLÝM NAMÁHÁNÍM

 

3. Pro účely zkoušek se obaly dělí podle druhů a typů a podle hmotnosti výsledné jednotky balení - viz tab. 1 a 2.

 

4. Zkušební programy přidružené k jednotlivým skupinám obalů jsou složeny z mechanických zkoušek a jsou rovněž uvedeny v tab. 1 a 2.

 

Jednotlivé zkoušky na sebe navazují v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v tabulkách.Účinnost od:
1.1.1991

31345-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz