Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

59.140.20

Srpen 1992

Opotřebení srsti kožešin

ČSN 79 3830


79 3830

 

 

 

Wear of hair-covering

Usure du pelage des fourrures

Abnutzung des Pelzhaarkleides

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 01 1010 Zapisování a zaokrouhlování čísel

ČSN 79 3805 Odběr vzorků a kondicionování zkušebních těles a kožešin

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN 79 3830 z 12. 4. 1955.

 

Změny proti předchozí normě

 

Znění této normy se liší od předchozí normy zejména:

a) rozšířením předmětu normy z pesíků dlouhosrstých králičin na srst všech druhů kožešin přírodního původu,

b) doplněním další rovnocenné zkušební metody, kterou však je možno zkoušet i konfekční výrobky,

c) způsobem hodnocení výsledku zkoušky.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: WV/kožešiny, CYS.US/opotřebení, BL/BY/zkoušení, BLB/zkušební zařízení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: KARA, kožešnický kombinát, státní podnik, Trutnov 3, IČO 013 722 - Lubomír Středa, promovány geograf

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Eva Řeháková

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
31455


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro stanovení opotřebení srsti všech druhů kožešin přírodního původu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz