Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 677.07:677.019

Schválena: 10.8.1987

Plošné textilie
NÁZVY A DEFINICE VZHLEDOVÝCH VAD

ČSN 80 0016


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Nomenclature for visible defects in fabrics

 

Tato norma je překladem ST SEV 5582-86 Plošné textilie. Pojmy a definice vad.

Norma je závazná pouze v rámci smluvně právních vztahů při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které se zúčastnily schválení ST SEV 5582-86.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma stanoví názvy a definice pojmů vzhledových vad plošných textilií vyrobených ze všech druhů surovin různými výrobními technologiemi.

 

Název                                          Definice

 

1. Obecné pojmy

 

1.1 vzhledová vada                             nežádoucí zjevná odlišnost vzhledu plošné

vzhľadová chyba                                textilie

 

1.2 obecná vada                                vada, která má stejný vzhled bez ohledu

základná chyba                                 na druh plošné textilie

 

1.3 specifická vada                            vada typická pro jeden druh plošné textilie

špecifická chyba                               v závislosti na výrobní technologii

 

1.4 místní vada                                vada vyskytující se na omezeném úseku

miestna chyba                                  plošné textilieÚčinnost od:
viz inf.údaje

31477-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz