Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

25.220.50

Říjen 1992

Smalty. Metoda zkoušení samočisticích schopností

ČSN ISO 8291


94 5050

 

 

 

Vitreous and porcelain enamels. Method of test of self-cleaning properties

Émaux vitrifiés. Méthode d'essai des propriétés autonettoyantes

Emaillierungen. Prüfung des Selbstreinigungsvermögens

 

Tato norma obsahuje ISO 8291:1986.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 648 dosud nezavedena, původní znění je dostupné ve Vydavatelství norem

 

ISO 2723  dosud nezavedena, původní znění je dostupné ve Vydavatelství norem

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

ČSN 70 4119 Odměrné sklo. Nedělené pipety

 

ČSN 94 5050 Smaltované povrchy. Zkoušení

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

ISO 8291:1986 Vitreous and porcelain enamels. Method of test of self-cleaning properties (Smalty. Metoda zkoušení samočisticích schopností)

 

NF ISO 8291:89 Émaux vitrifiés. Méthode d'essai des propriétés autonettoyantes

(Smalty. Metoda zkoušení samočisticích vlastností)

 

DIN ISO 8291:1987 Emaillierungen. Prüfung des Selbstreinigungsvermögens

(Smalty. Zkoušení samočisticích schopností)

 

SS-ISO 8291:1988 Oorganiska ytbeläggningar. Emalj. Metod att prova självrengörande effekt (Smalty. Metoda zkoušení samočisticích schopností)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: VTF.PP/smalt, VTF/nekovové povlaky, PJ/čištění, IQC.l/smažení, IQC.C/pečení, IQC.M/grilování, BL/BY/zkoušení, BLB/zkušební zařízení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Státní výzkumný ústav ochrany materiálu, Praha, IČO 002 364, Ing. Pavel Štěpán

 

Technická normalizační komise: TNK 32 „Ochrana proti korozi"

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: ing. Zorka Klimošová

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
32002


Strana 2

SMALTY.

METODA ZKOUŠENÍ SAMOČISTICÍCH SCHOPNOSTÍ

ISO 8291


 

První vydání

1986-08-15

 

MDT: 666.293:620.198

 

Deskriptory: coatings, non-metallic coatings, vitreous enamels, porcelain enamels, tests, determination, properties, cleaning

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení, které podle postupu ISO vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 8291 byla připravena technickou komisí ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz