Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621:753.3:001.4

Schválena: 9.6.1989

KALIBRY
Názvy a definice

ČSN 99 0151


 

 

ČSN 99 0151 (eqv ST SEV 5617-86)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Gauges. Terms and definitions

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5617-86 Kalibry. Názvy a definice. Do normy jsou doplněny čl. 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1 a 2.4.1.1 obsahující názvy používané pouze v ČSSR.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma stanoví všeobecně platné názvy a definice kalibrů používaných v oblasti strojírenské výroby ke kontrole geometrických charakteristik prvků součástí.

 

1 OBECNÉ POJMY

 

1.1.       kalibr                        technický prostředek určený ke kontrole

           kaliber                       geometrických charakteristik prvku

                                         součásti a dotýkající se svými funkčními

                                         plochami prvku součásti mezi

                                         zadanými mezními délkovými nebo

                                         úhlovými rozměry po povrchu, přímce

                                         nebo v bodě

 

                                         Poznámky:

                                         1. Pod názvem prvek součásti se rozumí

                                         geometrické provedení konstrukční části,

                                         např. čepů, díra, drážka, závit, osazení

                                         apod.

                                         2. Pod názvem geometrické charakteristiky

                                         se rozumějí délkové a úhlové veličiny,

                                         geometrický tvar i vzájemné umístění

                                         povrchu prvku součásti.Účinnost od:
1.1.1990

32008-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz