Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 543.92:005

Leden 1993

SENZORICKÁ ANALÝZA
METHODOLOGIE
POŘADOVÁ ZKOUŠKA

ČSN
ISO 8587

56 0033

 

 

 

Sensory analysis. Methodology. Ranking

Analyse sensorielle. Methodologie. Essai de classement par rangs

Sensorische Analyse. Methodologie. Rangordnungsprüfung

 

Tato norma obsahuje ISO 8587:1988.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 5492-1:1977 dosud nezavedena

ISO 5492-2:1978 dosud nezavedena

ISO 5492-3:1979 dosud nezavedena

ISO 5492-4:1981 dosud nezavedena

ISO 5492-5:1983 dosud nezavedena

ISO 5492-6:1985 dosud nezavedena

ISO 5495:1983 zavedena v ČSN 56 0032, část 1 Senzorická analýza. Methodologie. Párová porovnávací zkouška (eqv ISO 5495:1983)

ISO 6658:1985 zavedena v ČSN 56 0032, část 3 Senzorická analýza. Methodologie. Zkouška duo-trio (neq ISO 6658:1985)

ISO 8589:1988 zavedena v ČSN ISO 8589 Senzorická analýza. Obecná směrnice pro uspořádání senzorického pracoviště

 

Obdobné mezinárodní normy

 

ISO 8587:1988 Sensory analysis. Methodology. Ranking. (Senzorická analýza. Methodologie. Pořadová zkouška)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: ITN/smyslová analýza (potravin), ITN. T/pomůcky pro smyslovou analýzu, ERV. PC/smyslové vnímání, BL/BY/zkoušení, GDJ/pachy, IB/IL/potraviny, HM/HP/zemědělské výrobky

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Praha, IČO 020 346, Ing. J. Barvíř, Ing. O. Procházková

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. H. Vonásková

Federální úřad pro normalizaci a měření
32039


Strana 2

SENZORICKÁ ANALÝZA. METHODOLOGIE

ISO 8587

POŘADOVÁ ZKOUŠKA

První vydání

1988-12-01


 

MDT (637-663/664):543.92

 

Deskriptory: agricultural products, food products, sensory analysis, tests, estimation, taste, odours

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání  mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 8587 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské a potravinářské výrobky.

 

Příloha A tvoří nedílnou část této mezinárodní normy. Příloha B je pouze informativní.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma popisuje metodu senzorického hodnocení zkoušených vzorků s cílem uspořádání série zkoušených vzorků do pořadí.

 

Metoda je použitelná k provádění více vzorkového rozdílového zkoušení s použitím kritéria intenzity jednotlivých vlastností, složek vlastností nebo celkového dojmu.

 

Je zvláště vhodná pro přetřídění zkoušených vzorků (pro následné použití jiných zkušebních metod) nebo jestliže jiné metody přesahují schopnosti spolehlivých posuzovatelů.

 

Mezi jiným, umožňuje tato metoda stanovit vlivy různých surovin, výrobní vlivy, vlivy manipulace, balení a  skladování.

 

Její použití může být rovněž vhodné při výcviku posuzovatelů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz