Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

MDT 674.04:001.4

Január 1993

Ochrana dreva
NÁZVY A DEFINÍCIE

ČSN 49 0001


 

 

 

Protection of wood. Terms and definitions

Protection des bois. Termes et définitions

Holzschutz. Begriffe und Definitionen

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Predmet normy

2

Názvy a definície

2.1

Všeobecné názvy

2.2

Znehodnotenie dreva

2.3

Ochranné prostriedky a parametre ochrany ošetreného dreva

2.4

Druhy a spôsoby ochrany dreva

2.5

Uskladnenie dreva a príprava pred impregnáciou

2.6

Ostatné názvy

 

Predhovor

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz