Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 696.14.001.4

Únor 1993

VÝROBKY ZDRAVOTNICKÉ KERAMIKY
Zkušební metody

ČSN 72 4841


 

 

 

Products of sanitary ceramics; Testing metods

Les produits céramigues sanitaires; Les méthodes de contrôle

Sanitärkeramische Produkte; Prüfmethoden

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

2

Termíny a definice

3

Stanovení ukazatelů jakosti povrchu výrobku

4

Stanovení odstínu barvy

5

Kontrola rozměrů a deformace výrobku

6

Stanovení nasákavosti

7

Stanovení chemické odolnosti glazury

8

Stanovení tepelné odolnosti

9

Stanovení mechanické pevnosti výrobku

10

Zkušební metody funkčních vlastností

 

Předmluva

Norma obsahuje zkušební metody na požadavky, které jsou stanoveny v ČSN 72 4801 a ČSN 72 4840.

Požadavky na zkoušení výrobků zdravotnické keramiky v této normě neuvedené jsou předmětem dohody mezi dodavatelem a odběratelem.

Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků nelze vyhodnocovat podle ČSN 01 0251 vzhledem k tomu, že se jedná převážně o kvalitativní metody hodnocení na malém počtu výrobků.

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN 1385 Klosettbecken mit angeformtem Geruchverschlub Bau- und Prüfgrudsätze

(Záchodová mísa s vytvarovanou zápachovou uzávěrkou; Stavební a zkušební zásady)

Kwaliteitseisen nr. 42:1986 KIWA - Closetpotten

(Kvalitativní požadavky č. 42:1986 Zkušebního a výzkumného ústavu nizozemských vodáren - Záchodová mísa)

Kwaliteitseisen nr. 43:1980 KIWA - Closetcombinaties

(Kvalitativní požadavky č. 43:1986 Zkušebního a výzkumného ústavu nizozemských vodáren - Záchodová mísa s pevně připojenou nádrží)

 

Porovnání se zahraničními normami

Tato ČSN je v základních parametrech shodná s normou DIN 1385:1988 i předpisy KIWA č. 42:1986 a 43:1980.

Svým obsahem odpovídají DIN a předpisům KIWA články 1, 3, 5, 6, 9, 10.1, 10.3, 10.4, 10.6, 10.9, pouze DIN odpovídá článek 2 a předpisům KIWA články 7, 10.2, 10.5 10.7.

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 72 4841 z 6. ledna 1982 v celém rozsahu.

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
32079


Strana 2

Změny proti předchozí normě

Tato norma je rozšířena o kapitolu „Termíny a definice", ostatní kapitoly jsou zachovány. Články kapitol jsou rozšířeny o zkoušky nebo stanovení podle normy DIN a regionálních předpisů KIWA. U jednotlivých zkoušek jsou upřesněny typy výrobků zdravotnické keramiky, pro které je zkouška určena.

 

Citované normy

ČSN 72 0000 Keramické názvosloví

ČSN 72 4801 Výrobky zdravotnické keramiky. Základní názvy a definice

ČSN 72 4840 Výrobky zdravotnické keramiky. Všeobecné technické požadavky

ČSN 01 0251 Vzájemná shoda výsledků zkušebních metod. Stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované zkušební metody pomocí mezilaboratorních zkoušek (eqv ISO 5725-1986)

ČSN 91 4640 Nádržkové splachovače. Technické předpisy

 

Další souvisící normy

ČSN EN 31 Umyvadla. Připojovací rozměry*)

ČSN EN 32 Umyvadla nástěnná. Připojovací rozměry pro montáž na šrouby*)

ČSN EN 33 Záchodové mísy stojící na podlaze, s pevně připojenou splachovací nádrží. Připojovací rozměry*) ČSN EN 34 Záchodové mísy nástěnné, s pevně připojenou splachovací nádrží. Připojovací rozměry*) ČSN EN 35 Bidety stojící na podlaze, s horním přívodem vody. Připojovací rozměry*)

ČSN EN 36 Bidety nástěnné, s horním přívodem vody. Připojovací rozměry*)

ČSN EN 37 Záchodové mísy stojící na podlaze, s volným přítokem vody. Připojovací rozměry*) ČSN EN 38 Záchodové mísy nástěnné, s volným přítokem vody. Připojovací rozměry*)

ČSN EN 80 Pisoárové mísy nástěnné, bez vestavěné zápachové uzávěrky. Připojovací rozměry*) ČSN EN 111 Umývátka závěsná. Připojovací rozměry*)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: VVC/VVK/keramika, VVE.P/porcelán, FEP/zdravotnická zařízení,RMR/sanitární zařízení, BL/BY/zkoušení, ATR.R/jakost

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Keramické závody, a. s., Znojmo, IČO 463 463 17, Ing. Jaroslava Valachová

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Růžena Straková

 

_______________

*) T. č. v návrhu


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma je určena pro výrobky zdravotnické keramiky z tvrdé kameniny (porcelánu), fajánse a žárohlíny.

Cílem normy je stanovení zkušebních metod takových požadavků, jejichž dodržením bude zajištěna vyhovující jakost výrobku.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz