Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 656.073:003.6

Únor 1993

OZNAČOVÁNÍ NÁKLADŮ
Společná ustanovení

ČSN 77 0050


 

 

 

Marking of unit loads. General specifications.

Marquage des unités d'emballage de transport Règlements génerales

Markierung für den Versand von Packstücken Allgemeine Bestimmungen

 

Předmluva

 

Význam označování nákladových jednotek informacemi nezbytnými pro přesné dodání zásilky do místa určení je nesporný. Neúplné, případně nesprávné údaje vedou k prodlení zásilky a tím i ke zvýšení nákladů a podle povahy přepravovaného zboží i k znehodnocení obsahu balení a k celkovým ztrátám.

Rostoucí objem mezinárodního obchodu, prosazování kombinované přepravy a využívání automatického zpracování údajů vedly ke snahám zpřesnit a zjednodušit odesilatelské značení a sjednotit je s údaji v průvodní dokumentaci.

 

V zásadních ustanoveních tato norma odpovídá mezinárodnímu doporučení vydanému Evropskou hospodářskou komisí Spojených národů ECE 15 „Zjednodušené odesílatelské značení", vypracovanému Pracovní skupinou pro usnadnění operací v mezinárodním obchodu.

 

Na základě obdobných principů byly vypracovány BS 6720:86, DIN 55 402-2/82 a ÖNORM A 5461/83.

 

Údaje uvedené v této čs. technické normě se doporučují využívat nejen v mezinárodním, ale i ve vnitrostátním obchodu.

 

Citované normy

ČSN 01 0451  Technické písmo

ČSN 01 0460  Šablonové písmo

ČSN 01 8010  Bezpečnostní barvy a značky

ČSN 77 0051  Označování nákladů. Manipulační značky (eqv ISO 780-85)

 

Další souvisící normy

ČSN 77 0060  Označování čárovým kódem EAN. Všeobecná ustanovení

ČSN 77 0064  Systém EAN. Označování obchodních a přepravních jednotek balení. Všeobecná ustanovení a technické požadavky

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN 55 402-2 Markierung für den Versand von Packstücken. Richtlinie für Exportverpackung (Odesílatelské značení na obalových jednotkách. Směrnice pro exportní balení)

ÖNORM A 5461 Markierung für den Versand von Packstücken; Ausführungsrichtlinien

(Odesílatelské značení na obalových jednotkách. Směrnice pro export)

BS 6720:86 Marking transit information on packages for distribution

(Odesílatelské značení na přepravních obalech)

 

© Federální úřad  pro normalizaci a měření
32081


Strana 2

Změny proti předchozí normě

Norma je přizpůsobena evropské směrnici ECE 15 v části týkající se požadavků na zjednodušené označování zásilek. Proti předchozímu vydání norma nechává volbu použití písma a rozměrů nápisů (určujících a informačních) na uživateli.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QBL/nákladní doprava, QPH/manipulační jednotky, LBH.D/označování, LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice

 

Vypracování normy

Zpracovatel: MSB LOGISTIK spol. s r. o., Praha, IČO 41695844, Ing. Jana Lukešová

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Staněk


Strana 3

1  Předmět normy

 

Tato norma stanoví zásady směřující ke zjednodušení a unifikaci odesilatelského označování nákladů při přepravě a skladování, dále údajů v průvodních dokumentech ke zboží, případně v zahraničně obchodních dohodách.

Tato norma platí pro všechny druhy vnitrostátních a mezinárodních přeprav.

Norma se nevztahuje na reklamní údaje a údaje upravené jinými právními předpisy, které řeší zvláštní požadavky pro označování přepravovaných nákladů.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz