Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

97.220.20

Říjen 1993

Lyže pro sjezdové lyžování. Šrouby pro lyžařské vázání. Šrouby pro lyžařské vázání. Požadavky

ČSN ISO 6004


94 1863

 

 

 

Alpine skis. Ski binding screws. Requirements

Skis alpins. Vis de fixations de skis. Spécifications

Alpinski. Skibindungsschrauben. Anforderungen

 

Tato norma obsahuje ISO 6004:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 1478:1983 částečně zavedena v ČSN 01 4068 Závity šroubů do plechu

 

ISO 2702:1974 částečně zavedena v ČSN 02 1005, 6. část Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Závitořezné šrouby a šrouby do plechu

 

ISO 4042:1989 Závitové součásti. Elektrolytické povlaky, dosud nezavedena

 

ISO 4757:1983 zavedena v ČSN 02 1040 Křížová drážka pro šrouby a vruty

 

ISO 6005:1991 zavedena v ČSN ISO 6005 Lyže pro sjezdové lyžování. Šrouby pro lyžařská vázání. Zkušební metody (94 1864). V textu mezinárodní normy ISO 6004 je uvedená ISO 6005:1981, která je zrevidovaná.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru /znění deskriptoru: XW/sportovní potřeby, XWK.K/lyžařská výzbroj a výstroj, XWK.KK/lyže, NKV/šroubové spojení, NWL.J/šrouby, ATB.XO/rozměry, CYI/CYJ/mechanické vlastnosti materiálu, ABL/technické podmínky

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav strojírenského spotřebního zboží, Praha, IČO 010 529 - Jitka Štoudová

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Věra Ceznerová

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
32224


Strana 2

LYŽE PRO SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ.

ŠROUBY PRO LYŽAŘSKÉ VÁZÁNÍ.

POŽADAVKY

ISO 6004


 

Druhé vydání

1991-08-15

 

MDT 685.363.2:621.882.24

 

Deskriptory: sports equipment, skis, alpine skis, screws, fastenings, assembling, specifications, dimension, mechanical properties.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 6004 byla připravena technickou komisí ISO/TC 83 Sportovní a rekreační potřeby.

 

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 6004:1981) a je jeho technickou revizí.

 

Úvod

 

Použitím šroubů pro lyžařské vázání, které vyhovují požadavkům této mezinárodní normy, se zlepší montáž vázání. Normalizováním průměru vrtané díry není třeba pokynů výrobců a odpadají chyby a nesprávná montáž, které mohou způsobit rozdíly v návodech. Normalizací hloubky průniku se umožňuje výrobcům lyží dostatečně zesílit konstrukci lyže v oblasti montáže vázání, k prospěchu optimálního využití vlastností vázání.

 

Navržené hodnoty utahovacího momentu a momentu pro stržení závitu umožní použít momentové šroubováky a nastavit je na konstantní hodnotu pro všechny lyže.

 

Použití šroubů s křížovou drážkou č. 3 významně přispívá ke zjednodušení postupu při montáží lyžařského vázání.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví rozměry, mechanické vlastnosti a připevňovací charakteristiky šroubů používaných k montáži lyžařských vázání pro sjezdové lyžování.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz