Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

97.220.20

Říjen 1993

Lyže a vázání pro sjezdové lyžování. Oblast montáže vázání. Požadavky a zkušební metody

ČSN ISO 8364


94 1876

 

 

 

Alpine skis and bindings. Binding mounting area. Requirements and test methods

Skis et fixations de skis alpins. Zone de montage de la fixation. Exigences de tenue et méthodes d'essai

Ski und Bindungen für alpinen Skilauf. Bindungsbefestigungsbereich. Anforderungen und Prüfung

 

Tato norma obsahuje ISO 8364:1991.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 2632-1:1985 Porovnávací vzorky drsnosti povrchu. Část 1: Soustružené, broušené, vyvrtávané, frézované, hoblované a obrážené povrchy, dosud nezavedena

 

ISO 6004:1991, zavedena v ČSN ISO 6004 Lyže pro sjezdové lyžování. Šrouby pro lyžařské vázání. Požadavky (94 1863)

 

ISO 6289:1985, zavedena v ČSN ISO 6289 Lyže. Termíny a definice (94 1801)

 

ISO 6506:1981, částečně zavedena v ČSN 42 0371 Zkouška tvrdosti podle Brinella

 

ISO 10045:1991, zavedena v ČSN ISO 10045 Lyže pro sjezdové lyžování. Oblast montáže vázání. Požadavky na zkušební šrouby (94 1878)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: XW/sportovní potřeby, XWK.K/lyžařská výzbroj a výstroj, XWK.KK/lyže, PMC/montáž, NWF/NWY/spojovací součásti, ABL/technické podmínky, BL/BY/zkoušení, BNF/ BNJ/mechanické zkoušení, BLB/zkušební zařízení, ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav strojírenského spotřebního zboží, Praha, IČO 010 529 - Jitka Štoudová

 

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: ing. Věra Ceznerová

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
32235


Strana 2

LYŽE A VÁZÁNÍ PRO SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ

OBLAST MONTÁŽE VÁZÁNÍ

POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ METODY

ISO 8364


 

Druhé vydání

1991-09-15

 

MDT 685.363.2

 

Deskriptory: sports equipment, skis, alpine skis, assembling, fastenings, specifications, dimensions, tests, mechanical tests, pull-out tests, test equipment.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISQ, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 8364 byla připravena technickou komisí ISO/TC 83 Sportovní a rekreační potřeby, subkomisí 4 Lyže.

 

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 8364:1985) a je jeho technickou revizí.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky a zkušební metody pro oblast montáže lyžařského vázání a pro přidržovací zařízení lyží pro sjezdové lyžování k dosažení optimálních spojení funkční jednotky „lyžařské vázání - přidržovací zařízení - bota".

 

Norma obsahuje údaje pro výrobce lyží pro sjezdové lyžování, lyžařského vázání a přidržovacího zařízení, zkoušky a další požadavky pro oblast montáže vázání.

 

Tato mezinárodní norma platí pro lyže pro sjezdové lyžování následujících jmenovitých délek:

 

2Z1.gif

 

Požadavky pro skupinu 1 platí rovněž pro lyže pro dospělé, které jsou kratší než 1 700 mm.

 

Pro rozměry, které nemají uvedenou toleranci, platí tolerance ±1 mm.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz