Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

97.220.20

Říjen 1993

Běžecké lyže. Oblast montáže vázání. Požadavky a zkušební metody

ČSN ISO 9119


94 1877

 

 

 

Cross-country skis. Binding mounting area. Requirements and test methods

Skis de fond. Zone montage de la fixation. Spécifications et méthodes d'essai

Langlaufski. Bindungsbesfestingungsbereich. Anforderungen und Prüfung

 

Tato norma obsahuje ISO 9119:1990.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

 

ISO 6289:1985, zavedena v ČSN ISO 6289 Lyže. Termíny a definice (94 1801)

 

ISO 6960:1983, zavedena v ČSN 94 1860 Lyžařské běžecké vázání. Požadavky a zkoušení

 

ISO 7138:1984, zavedena v ČSN ISO 7138 Běžecké lyže. Stanovení hmotnosti a polohy místa vyvážení (94 1867)

 

ISO 7794:1991, zavedena v ČSN ISO 7794 Běžecké lyže. Šrouby pro lyžařské vázání. Požadavky (94 1872)

 

ISO 7795:1984 Běžecké lyže. Šrouby pro lyžařské vázání. Zkušební metody, dosud nezavedena (reviduje se)

 

ISO 10228:1991, zavedena v ČSN ISO 10228 Běžecké lyže. Oblast montáže vázání. Požadavky na zkušební šrouby (94 1879)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: XW/sportovní potřeby, XWK.K/lyžařská výzbroj a výstroj, XWK.KK/lyže, NWF/NWY/spojovací součásti, ABL/technické podmínky, BL/BY/zkoušení. ATB.XO/rozměry

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav strojírenského spotřebního zboží, Praha. IČO 010 529 - Jitka Štoudová

 

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Věra Ceznerová

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
32236


Strana 2

BEŽECKÉ LYŽE - OBLAST MONTÁŽE VÁZÁNÍ

POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ METODY

ISO 9119


 

První vydání

1990-12-01

 

MDT 685.363.2

 

Deskriptory: sports equipment, skis, cross country skis, specification, dimensions, tests, pull-out tests.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje z Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 9119 byla připravena technickou komisí ISO/TC 83 Sportovní a rekreační potřeby.

 

Toto první vydání ruší a nahrazuje ISO 7264:1983, ISO 7265:1984 a ISO 7793:1984.

 

Úvod

 

Normalizované rozměry oblasti určené k montáži lyžařského vázání umožňují konstrukci určit polohu připevňovacích prvků uvnitř této plochy. Normalizované rozměry také umožňují konstrukci určit všechny připojovací rozměry vázání, rozmístění šroubů apod. Vázání a lyže vyráběné podle této mezinárodní normy jsou vzájemně slučitelné.

 

1 Předmět normy

 

1.1 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky a zkušební metody pro oblast montáže lyžařského vázání běžeckých lyží, ve které se mohou montovat části vázání s upínáním ve špičce podle ISO 6960. Stanoví rozdílné hodnoty pro dvě skupiny jmenovitých délek lyží lN:

 

Skupina 1: 1 750 mm < lN ≤ 2 200 mm

 

Skupina 2: 1 300 mm ≤ lN ≤ 1750 mm

 

Výslovně vylučuje lyže pro sjezdové lyžování.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz