Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669:620.1:003.6

Schválena: 27.12.1983

Zkoušení kovů
NÁZVY, OZNAČENÍ A JEDNOTKY

ČSN 42 0302


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Testing of metals. Terms and symbols

 

Tato norma určuje názvy, označení  a jednotky, užívané při mechanickém a technologickém zkoušení kovů.  Pro názvy a označení při zkouškách únavy platí ČSN 42 0362.

Názvy a označení uvedené v této normě se doporučuje používat i pro zkoušky, které nejsou zatím normalizovány.

Definice názvů jsou uvedeny v citovaných souvisících normách.

 

PŘEHLED

 

1. Všeobecně

2. Zkoušky v pevnosti v tahu, tlaku, ohybu, krutu a střihu

3. Zkoušky rázem v ohybu

4. Zkoušky tvrdosti

5. Zkoušky odolnosti proti křehkému porušení

6. Zkoušky tečení

7. Na doplňky

8. Zkoušky technologické

 

1. Všeobecně

 

1Y1.gif


Účinnost od:
1.5.1985

32613-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz