Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 662.95:697

Červenec 1985a

PLYNOVÉ KOTELNY

ČSN 07 0703


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Gas boiler houses

 

Tato norma platí pro projektování, montáž a provoz plynového zařízení kotelen o provozním přetlaku plynu do 1,0 MPa s parními a kapalinovými kotli (dále jen kotli), se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším, ve kterých se spalují topné plyny podle ČSN 38 5502.

Pro umístění a stavební provedení kotelen stanoví tato norma pouze doplňující požadavky vztahující se na plynová zařízení.

Přípravná dokumentace (projektový úkol), schválená před nabytím účinnosti této normy a plynová zařízení kotelen rozestavěná, nebo dokončená před nabytím účinnosti této normy, se nemusí upravovat. Vybavení těchto kotelen podle čl. 167 musí být doplněno do 18 měsíců od nabytí účinnosti této normy.

Pro připojení a umístění kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 50 kW platí ČSN 38 6441 nebo ČSN 38 6460.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Topné plyny - dále jen plyny podle ČSN 38 5502.

 

2. Kotelna - samostatná budova, stavební objekt, skříň, zvláštní přístavek či místnost, nebo vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn jeden nebo více kotlů s pomocným zařízením kotlů.

 

3. Plynové zařízení pro kotelnu - soubor plynových zařízení začínajících přípojkou a končících plynovým kotlem.


ČSN 07 0703
z 18.3.1977

Účinnost od:
01.10.1986

32693-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz