Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 678.06

Schválena: 25.4.1991

Plasty
PLASTOVÉ VÝROBKY
Technické předpisy

ČSN 64 0011


 

 

 

Technical specifications for plastic products

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání plastových výrobků tvářených (dále jen výrobky).

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Nejběžnější a nejpoužívanější názvy v plastikářském průmyslu jsou uvedeny v ČSN 64 0001.

 

2. Názvy jednotlivých dílů a polotovarů jsou uvedeny ve výkresech výrobků, technických přejímacích podmínkách nebo normách (dále jen dohodnutá technická dokumentace).

 

II. VŠEOBECNĚ

 

3. Pro potřeby této normy se výrobky dělí podle způsobu jejich dodávání a zhotovování výkresů takto:

 

a) kooperační výrobky, tj. výrobky vyráběné podle výkresu odběratele,

b) výrobky pro tržní fondy, tj. výrobky převážně vyvinuté u výrobce a prostřednictvím obchodní organizace dodávané do obchodní sítě,

c) výrobky vlastního výrobního programu, tj. výrobky převážně vyvinuté u výrobce a dodávané odběrateli buď přímo nebo prostřednictvím obchodní organizace.

 

4. Před zahájením dodávek dohodne výrobce s odběratelem srovnávací vzorky, kterými se především blíže specifikuje provedení a vzhled. Dále se jimi může stanovit typ materiálu, jeho barevný odstín, případně jiné vlastnosti.

Změny  vzniklé během výroby je nutno dohodnout mezi výrobcem a odběratelem a případně zhotovit nové srovnávací vzorky.


Nahrazuje ČSN 64 0011
z 16.2.1967

Účinnost od:
1.2.1992

32726-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz