Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.23
669.14-462.3

Schválena: 6.9.1983

TRUBKY BEZEŠVÉ Z OCELÍ TŘÍDY 17
TVÁŘENÉ ZA TEPLA
Rozměry

ČSN 42 5750


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Seamless hot working stainless steel tubes. Dimensions

 

Tato norma stanoví rozměry, mezní úchylky, hmotnosti a způsob objednávání trubek bezešvých z ocelí třídy 17 tvářených za tepla.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0252.

 

Označení

1. V označení trubek se uvede:

a) název: trubka (TR Æ nebo TR KR);

b) rozměry: vnější průměr x tloušťka stěny (D x t);

c) číslo této rozměrové normy s doplňkovou číslicí vyjadřující druh povrchu (viz čl. 10);

d) číselná značka oceli s doplňkovou číslicí vyjadřující stav oceli;

e) číslo normy technických dodacích předpisů ČSN 42 0252 s první doplňkovou číslicí vyjadřující způsob dodávání a druhou doplňkovou číslicí vyjadřující výběr zkoušek (viz ČSN 42 0252 čl. 65 a 66).

 

Příklad označení

Trubka ocelová bezešvá s vnějším průměrem 57 mm s tloušťkou stěny 4 mm, s vnějším i vnitřním povrchem mořeným, z ocele 17 248 ve stavu po rozpouštěcím žíhání, s hutním atestem obsahujícím výsledky chemického rozboru tavby a výsledky zkoušky tahem se značí:

TR Æ 57 x 4 - ČSN 42 5750.1 - 17 248.4 - ČSN 42 0252.61


Nahrazuje ČSN 42 5750
z 17.7.1963

Účinnost od:
1.1.1985

32731-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz