Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 669-13:620.19

Schválena: 4. 1.1968

VADY TVÁŘENÝCH OCELOVÝCH HUTNÍCH
VÝROBKŮ
NÁZVOSLOVÍ A TŘÍDĚNÍ VAD

ČSN 42 0015


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Defects of wrought iron and steel products. Glossary of terms.

 

Tato norma platí pro tvářené*) ocelové hutní výrobky, bez ohledu na jejich způsob výroby. Vady svařovaných tvářených hutních výrobků jsou uvedeny v ČSN 05.... Vady svarů.

Vzhledem k tomu, že řada vad vyskytujících se u tvářených hutních výrobků má převážně původ již v ingotu, byla norma doplněna přehledem některých vad ingotu (příloha 3).

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Účelem normy je zavedení jednotných názvů vad hutních výrobků používaných v průmyslu, v obchodním styku, v technické dokumentaci, v literatuře apod.

 

2. Popisy vad, informativně nejčastější příčiny vzniku vad a způsoby jejich zjišťování (nevyčerpávající všechny v praxi se vyskytující případy) doplněné fotosnímkem, případně náčrtem vady vyskytující se na některém hutním výrobku, jsou řazeny podle číselnéhoo sledu vad.

 

_______________

*) Mechanickým tvářením se rozumí docílené trvalé změny tvaru působením vnějších sil, aniž nastane porušení celistvosti tvářeného polotovaru. Toto tváření lze vykonat podle potřeby za tepla nebo za studena. Mechanickým tvářením dostává hutní výrobek nový žádaný tvar, při čemž se na rozdíl od obrábění v podstatě nemění celkový objem mechanicky tvářeného materiálu. Hlavní způsoby mechanického tváření kovů jsou válcování, tažení, protlačování (též vytlačování), lisování, volné a zápustkové kování.Účinnost od:
1.5.1970

03554-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz