Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14-462:699.82:665.45

Schválena: 18. 9.1979

Ocelové trubky
ASFALTOVÁ IZOLACE TRUBEK
POD Js 50

ČSN 42 0021


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!     

Steel tubes. Asphalt damp-proof insulation of tubes below Nd 50

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a prověřování asfaltových izolací (od Js 25) a povlaků (od Js 15) bezešvých a svařovaných ocelových trubek pod Js 50, zhotovených (izolací a povlaků) u výrobců trubek.

 

Trubky s asfaltovou izolací a povlaky podle této normy se používají pro dopravu plynných a kapalných pracovních látek, též i užitkové a pitné vody.

 

Pro rozvody vody potrubím platí ČSN 83 0615.

Pro pitnou vodu platí ČSN 83 0611.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Asfaltový povlak - vrstva z asfaltu nebo z asfaltového laku, jejímž účelem je dobré přilnutí dalších asfaltových izolačních vrstev k vnějšímu povrchu trubky, případně krátkodobá ochrana trubek před vlivem okolního korozního prostředí.

Doba životnosti povlaku je závislá na jeho tloušťce a chemickém složení vody nebo okolního prostředí.

 

2. Asfaltová izolace - vrstva z organických nebo kombinace organických a anorganických látek, která chrání trubky před vlivem okolního korozního prostředí.

 

3. Asfaltový lak - viz ČSN 65 7214.

 

4. Asfalty zvláštní - viz ČSN 65 7214.

 

5. Asfalt s plnidlem - směs zvláštního asfaltu s látkami, příznivě ovlivňujícími jakost asfaltové izolace.Účinnost od:
1.10.1980

03555-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz