Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 669.14/.18:001.4

Schválena: 11.3.1970

HUTNICKÉ NÁZVOSLOVÍ
Ocel a její výroba

ČSN 42 0042


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Metallurgical Terminology. Steel and its Production

 

Tato norma stanoví české a slovenské názvosloví výroby oceli.

 

Norma je rozdělena na tyto části:

I.      Všeobecné pojmy

II.     Suroviny pro výrobu oceli

III.    Technologická zařízení pro výrobu oceli

IV.     Technologie výroby oceli

V.      Odlévámí oceli

VI.     Tuhnutí oceli

VII.    Produkty oceláren

VIII.   Rozdělení oceli

IX.     Vlastnosti oceli

 

I. VŠEOBECNÉ POJMY

1 hutnictví                 průmyslová odvětví, zabývající se výrobou

  hutníctvo                 a hutním zpracováním kovů

 

2 hutnictví železa          průmyslové odvětví, zabývající se výrobou

  hutníctvo železa          a hutním zpracováním surového železa,

                            litiny, oceli a feroslitin

 

3 hutnictví oceli           část průmyslového odvětví hutnictví železa,

  hutníctvo ocele           zahrnující obory výroby a hutního

                            zpracování oceli

 

4 huť                       závod na výrobu nebo rafinaci kovů

  huta

 

5 ocelárna                  závod na výrobu oceli

  oceliareň

 

6 bessemerská ocelárna      ocelárna s výrobou oceli v Bessemerových

  bessemerovská oceliareň   konvertorech

 

7 thomaská ocelárna         ocelárna s výrobou oceli v Thomasových

  thomasovská oceliareň     konvertorech


JK -

Účinnost od:
1.1.1971

03556-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz