Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669-4:621.18:620.9

Schválena: 30. 6.1976b

MATERIÁL
PRO TEPELNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

ČSN 42 0090

část 1*

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Materials for thermal power plant equipment

 

Tato norma platí pro volbu materiálu tepelně nebo tlakově anebo tepelně a tlakově namáhaných částí tepelného energetického zařízení, kterým se ve smyslu této normy rozumí:

a) Kotelní zařízení s parametry podle ČSN 07 0010 a kotli parními nebo horkovodními.

b) Parní a spalovací turbíny s parametry podle ČSN 08 0010, ČSN 08 3500 a ČSN 08 3005.

c) Spojovací potrubí a armatury 1) s parametry podle ČSN 13 0010.

 

Pro jiná než v bodě c) uvedená potrubí platí ČSN 13 0020.

Při volbě materiálu v oblasti nízkých teplot se přihlíží k ČSN 69 0010 části VIII.

Tato norma neplatí pro primární okruhy zařízení jaderných elektráren.

 

Norma obsahuje:

Základní ustanovení.................................. část 1

Plechy............................................... část 2

Trubky............................................... část 3

Výkovky a výlisky.................................... část 4

Tyče na spojovací části.............................. část 5

Tyče tvarové......................................... část 6

Oceli na odlitky..................................... část 7

Šedá litina, temperovaná litina, tvárná litina....... část 8

Neželezné kovy....................................... část 9

 

_______________

Poznámky:

1) Potrubím se rozumí zejména parní a vodní potrubí kotelních zařízení s parními nebo horkovodními kotli, jakož i potrubí spojující kotle s parními turbínami a potrubí spojující ostatní pomocná zařízení např. kondenzace, úprava vody, chladicí věže, v rozsahu tepelné centrály.

* Norma sestává z části 1 až 9; část 1 obsahuje ustanovení společná pro všechny ostatní části.


Nahrazuje ČSN 42 0090
z 1.10.1970

Účinnost od:
1.5.1978

03560-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz