Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14.41:621.18

Schválena: 4.2.1976

PLECHY OCELOVÉ NA KOTLE
A TLAKOVÉ NÁDOBY
Technické dodací předpisy

ČSN 42 0109

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Boiler and pressure vessel steel plates. Technical delivery code.

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání za tepla válcovaných plechů tloušťky 4 mm a větší z ocelí se zaručenými vlastnostmi za tepla, užívaných na stavbu kotlů, nádob, potrubí a podobných zařízení pracujících pod tlakem.

Pro plechy z konstrukčních ocelí třídy 10 až 16 platí ČSN 42 0209, pro plechy z ocelí třídy 10 a 11 válcované spojitým pochodem platí ČSN 42 0208 a pro plechy z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách platí ČSN 42 0165.

 

I. VŠEOBECNĚ

1. Rozdělení a číselné označení ocelí je uvedeno v ČSN 42 0002.

 

2. Tepelné zpracování ocelí - názvosloví - viz ČSN 42 0004.

 

3. Pro volbu materiálu na tepelná energetická zařízení platí ČSN 42 0090, pro tlakové nádoby stabilní ČSN 69 0010 a pro potrubí ČSN 13 0020.

 

Způsob výroby

4. Způsob výroby ocelí pro kotlové plechy, uvedený v příslušných normách jakosti, volí výrobce, pokud není dovoleno jinak. Ocel thomaská se nesmí používat.

 

Zpracování

5. Ohýbání kotlových plechů za studena (zakružování) je přípustné jen tehdy, zachovají-li se poloměry ohybu podle ČSN 42 0284 a ČSN 42 0285. Poloměr ohybu předepsaný při zkoušce lámavosti nelze zaručit při ohýbání celých tabulí plechu.

 

Vymezení pojmů

6. Vývalek - vyválcovaný kus ve stavu, jak vyšel po dosažení konečné tloušťky z válcovací stolice.


Nahrazuje ČSN 42 0109
z 1.7.1964

Účinnost od:
1.2.1977

03569-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz