Zdroj: www.cni.cz

DT 669. 14 - 412                   ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 14. 10. 1964

PŘEDVALKY OCELOVÉ VÁLCOVANÉ ZA TEPLA

Technické dodací předpisy

*ČSN 420188

Заготовки стальные горячекатаные. Технические условия

Steel hot rolled semi-finished products. Technical delivery instructions

Tato norma platí pro výrobu, přejímání a dodávání předvalků z ocelí tříd 10 až 19 a ocelí pro výrobu elektrotechnických plechů, válcovaných za tepla, určených k dalšímu tváření za tepla.

I. NÁZVOSLOVÍ

Předvalky - ocelové výrobky válcované na předvalkových tratích a dělí se podle rozměrů a tvaru průřezu na:

a)  bloky,

b)  bramy,

c)  sochory,

d)  ploštiny.

Předvalky mají zaoblené hrany a průřez není pravidelný.

Bloky - předvalky přibližně čtvercového nebo obdélníkového průřezu a ploše průřezu nejméně 19 600 mm2 (Ø140) a poměru stran nejvýše 1: 1, 4.

Bramy - předvalky obdélníkového průřezu o ploše průřezu nejméně 19 600 mm2 a poměru stran větším než 1: 1, 4.

Sochory - předvalky přibližně čtvercového nebo obdélníkového průřezu o ploše průřezu menší než 19 600 mm2 a poměru stran nejvýše 1: 3, 5. Ve zvláštních případech se vyrábějí sochory z některých ušlechtilých ocelí do rozměru 180 mm, jak je uvedeno v ČSN 42 5121.

Ploštiny - předvalky obdélníkového průřezu o tloušťce 6 až 30 mm a šířce 180 až 350 mm.

Nahrazuje ČSN 42 0188 z 5. 3. 1955 a čl. 1 a 2 z TP 2-47-52 uvedených v ČSN 42 0076 z 2. 12. 1955

Účinnost od: 1. 5. 1965

03582

Zdroj: www.cni.cz