Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.11.018.58-41-42

Schválena: 14.2.1979

VÝROBKY Z MAGNETICKY MĚKKÉ OCELI
12 014
Technické dodací předpisy

ČSN 42 0248

JK 151, JK 136
JK 152
JK 132 - 134

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Products of magnetically soft steel 12.014. Technical delivery regulations

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání výrobků:

a) pásů a pruhů válcovaných za studena (ČSN 42 5350)

b) tyčí kruhových tažených za studena (ČSN 42 6510, ČSN 42 6511)

c) tyčí kruhových loupaných (ČSN 42 6515)

d) tyčí kruhových válcovaných za tepla (ON 42 5511, ČSN 42 5515)

e) plechů tlustých válcovaných za tepla (ČSN 42 5310) (dále jen výrobky) válcovaných z magneticky měkké oceli 12 014 se zaručenými magnetickými vlastnostmi.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Označení ocelí

1. Magneticky měkká ocel se označuje podle ČSN 42 0002.

 

2. Magneticky měkká ocel 12 014 s odstupňovanou koercitivitou se označí:

 

1Y1.gif

 

*) Třeba ještě rozlišit slovně „válcováno za tepla" nebo „taženo za studena".


Nahrazuje ČSN 42 0248
z 15.2.1971

Účinnost od:
1.1.1980

03584-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz