Zdroj: www.cni.cz

MDT 669: 020. 115. 8         ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA          Schválena: 6. 5. 1980

Zkoušení kovů

ZKUŠEBNÍ TYČE

PRO ZKOUŠKU TAHEM

Základní ustanovení

ČSN 420311*

ж

Образцы для испытания на растяжение. Основные установления

Test pieces for the tensile testing of metals. General regulations

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 835-78 Kovový drát. Zkouška tahem.

Překlad ST SEV 836-78 byl vydán tiskem. Ve smuvněprávních vztazích pří hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá v odvolávkách, citacích a odkazech přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro tvary, druhy, přípravu, obrábění, použití a značení zkušebních tyčí pro zkoušku tahem podle ČSN 42 0310/ST SEV 471-77.

Pro braní zkušebních vzorků platí ČSN 420305 a ČSN 42 0306/ /ST SEV 457-77; není-li v normách ČSN na výrobky (včetně norem RVHP zapracovaných v ČSN) uvedeno jinak.

S normou RVHP ST SEV 835-78 souhlasí tyto články ČSN: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26, 27. Všechna souhlasná ustanovení jsou pro informaci označena po straně čarou.

Pojmy a značky

1. U zkušebních tyčí pro zkoušky tahem se užívá těchto pojmů a značek:

do       počáteční průměr válcové tyče

ao       počáteční tloušťka ploché tyče

b0       počáteční šířka ploché tyče

D       průměr hlavy válcové tyče

В       šířka hlavy ploché tyče

h        výška hlavy ploché nebo válcové tyče

R       poloměr zaoblení přechodu mezi hlavou a zkoušenou délkou

Lo      počáteční měřená délka tyče

Le      zkoušená délka tyče

Lt       celková délka tyče

S0      počáteční plocha příčného průřezu zkoušené části tyče

Nahrazuje ČSN 42 0311 z 11. 4. 1062

Účinnost od: 1. 7. 1981

03594

Zdroj: www.cni.cz