Zdroj: www.cni.cz

MDT 669: 620. 115. 8          ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 6. 5. 1980

Zkoušení kovů

ZKUŠEBNÍ TYČE VÁLCOVÉ К UPÍNÁNÍ KROUŽKY

pro zkoušku tahem

ČSN 420314

Круглые образцы для кольцевых захватов, для испытания на растяжение

Test pieces of circular cross-section with heads for holding rings for tensile testing of metals

Tato norma stanoví rozměry a tvar zkušebních tyčí válcových k upínání kroužky pro zkoušku tahem podle ČSN 42 0310/ST SEV 471-77.

Tyče podle této normy nejsou vhodné pro křehké materiály.

Základní ustanovení pro zkušební tyče ke zkoušce tahem - viz ČSN 42 0311.

1. Rozměry zkušebních tyčí jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1.

Obr. 1

d0   počáteční průměr tyče

D    průměr hlavy

h     výška hlavy

L0   počáteční měřená délka tyče

Lc zkoušená délka tyče Lt celková délka tyče R poloměr zaoblení

Příklad označení: Zkušební tyč válcová k upínání kroužky, počátečního průměru d0 = 20 mm, pro počáteční měřenou délku L0 = 100 mm, se označí:

Туč 20X100 ČSN 42 0314

Nahrazuje ČSN 42 0314 z 3. 6. 1963

Účinnost od: 1. 10. 1981

03595

Zdroj: www.cni.cz