Zdroj: www.cni.cz

MDT 669: 620. 115. 8 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA            Schválena: 6. 5. 1980

Zkoušení kovů

ZKUŠEBNÍ TYČE VÁLCOVÉ SE ZÁVITOVÝMI HLAVAMI

pro zkoušku tahem

ĆSN 42 0316

Круглые образцы с винтовыми головками, для испытания на растяжение

Test pieces circular cross-section with screwed gripped heads for the tensile testing of metals

Tato norma stanoví rozměry a tvar zkušebních tyčí válcových se závitovými hlavami pro zkoušku tahem podle ČSN 42 0310/ST SEV 471-77.

Tyto tyče jsou pro jednoduché a bezpečné upínání zvlášť vhodné k přesným měřením deformací (např. pomocí průtahoměrů apod). Při pevnostech materiálu v tahu nad 1600 MPa se doporučuje používat tyčí, u nichž jsou hlavy se závitem D o stupeň vyšší vzhledem k počátečnímu průměru d0.

Základní ustanovení pro zkušební tyče ke zkoušce tahem - viz ČSN 42 0311.

1, Rozměry zkušebních tyčí jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1.

d0 počáteční průměr tyče D označení závitu h výška hlavy

Obr. 1

L0 počáteční měřená délka tyče L0 zkoušená délka tyče Lt celková délka tyče

Příklad označení: Zkušební tyč válcová se závitovými hlavami počátečního průměru d0 = 10 mm, pro počáteční měřenou délku L0 = 50 mm se označí:

Туč 10x50 ČSN 42 0316

Nahrazuje ČSN 42 0316 z 3. 6. 1963

Účinnost od: 1. 10. 1981

03597

Zdroj: www.cni.cz