Zdroj: www.cni.cz

MDT 669: 620. 115. 8            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 6. 5. 1980

Zkoušení kovů

ZKUŠEBNÍ TYČE VÁLCOVÉ S OSAZENÝMI HLAVAMI

pro zkoušku tahem

ČSN 42 0317

Круглые образцы со ступенчатыми головками, для испытания на растяжение

Test pieces of circular cross-section with upset gripped heads for tensile testing of metals

Tato norma stanoví rozměry a tvar zkušebních tyčí válcových s osazenými hlavami pro zkoušku tahem podle ČSN 42 0310/ST SEV 471-77.

Pro materiály křehké a s pevností v tahu nad 1600 MPa se doporučuje užívat tyčí, u nichž jsou průměry hlav a osazení D a D1o stupen vyšší vzhledem k počátečnímu průměru do.

Základní ustanovení pro zkušební tyče ke zkoušce tahem - viz ČSN 42 0311.

1. Rozměry zkušebních tyčí jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1.

d0   počáteční průměr tyče

D    průměr hlavy

D1  průměr osazení

h     výška hlavy

Obr. 1

h1    délka osazení

L0     počáteční měřená délka tyče

Lc   zkoušená délka tyče

Lt    celková délka tyče

Příklad označení: Zkušební tyč válcová s osazenými hlavami počátečního průměru d0 = 12 mm, pro počáteční měřenou délku L0 = 60 mm se označí:

Tyč 12x60 ČSN 42 0317

Nahrazuje ČSN 42 0317 z 3. 6. 1963

Účinnost od: 1. 10. 1981

03598

Zdroj: www.cni.cz