Zdroj: www.cni.cz

MDT 669: 620. 178. 2: 539. 551                                                            Zveřejnění schváleno: 1. 8. 1979

NÁVRH ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ NORMY

Zkoušení kovů

STANOVENÍ PŘECHODOVÉ TEPLOTY

KONSTRUKČNÍCH OCELÍ

zkouškou rázem v ohybu velkých těles

původní tloušťky

ČSN 420346

JK-

Определение переходовой телшературы конструкционных сталей ударным испытанием на изгиб больших образцов начальной толщины

Drop-weight tear test of structural steels

Tento návrh se předkládá k praktickému ověření. Připomínky zasílejte Úřadu pro normalizaci a měřeni a zpracovateli úkolu do 31. 12. 1985.

Ustanoveni tohoto návrhu mohou být používána a uplatňována po dohodě

zúčastněných stran.

Tato norma platí pro stanovení přechodové teploty konstrukčních svařitelných ocelí tloušťky 3 až 20 mm s mezí kluzu zpravidla do 700 MPa.

Tuto normu je možno použít i ke stanovení přechodové teploty konstrukčních ocelí na trubky o vnějším průměru 500 mm nebo větším s tloušťkou stěny do 20 mm včetně.

Pojmy, označení a definice

Pro zákonné měřicí jednotky platí ČSN 01 1300.

Pro veličiny a jednotky v mechanice tuhých a poddajných těles platí ČSN 01 1302.

2. Přechodová teplota stanovená uvedeným postupem, je teplota odpovídající předepsanému podílu houževnatého lomu na vymezené části lomové plochy zkušebního tělesa.

Přechodová teplota se obvykle stanoví jako teplota odpovídající 50 % podílu houževnatého lomu.

Přechodová teplota se označuje symbolem t 50 a udává se ve °C.

03601

Zdroj: www.cni.cz