Zdroj: www.cni.cz

MDT 620. 178. 74            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena. 2. 7. 1980

Zkoušení kovů

ZKOUŠKA RÁZEM V OHYBU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT

ČSN 42 0383

JK-

Ишытание на ударный изгиб при повышенных температурах

Charpy impact test

at elevated temperatures

Tato norma platí pro zkoušku rázem v ohybu za zvýšených teplot do 1000 °C.

Pro zkoušku rázem v ohybu za normální teploty platí ČSN 42 0381.

Podmínky zkoušek při teplotách vyšších než 1000 °C je nutno zvlášť dohodnout.

Podstata zkoušky

1.   Zkouška spočívá v ohřátí zkušební tyče a v jejím přeražení při zkušební teplotě na kyvadlovém kladivu.

2.   Pro vlastní zkoušku platí ustanovení ČSN 42 0381, pokud tato norma nestanoví jinak.

3.    Pro úřední ověřování kyvadlových kladiv a jejich kontrolu platí ČSN 25 0254.

Zařízení pro ohřívání zkušebních tyčí

4.   Ohřívání se provádí v peci nebo v jiném ohřívacím zařízení tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné prohřátí všech tyčí.

5.   Ohřívání se má provádět v prostředí, které nesmí být vůči zkoušenému materiálu agresivní. Prostředí volí laboratoř, není-li předepsáno normou na výrobek nebo jiným technickým podkladem.

Měření teploty

6.   К měření teploty se používá vhodného měřidla umožňujícího dodržet tyto přesnosti měření:

do teploty ohřevu                    600 °C.....± 5 °C

při teplotě nad 600 °C do 1000 °C.....± 8 °C

Nahrazuje

ČSN 42 0383 z 15. 5. 1968

Účinnost od: 1. 9. 1981

03608

Zdroj: www.cni.cz