Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 14-41: 620. 18

Schválena: 29. в. 1978

ČSN 42 0469

Československá státní norma

METALOGRAFICKÉ HODNOCENÍ OCELOVÝCH PLECHŮ A PÁSŮ

Металлографическая оценка листов и ленты из стали Metallographie evaluation of steel sheets and strips

VYDAVATELSTVÍ ÚŘADU PRO NORMALIZACI A MĚŘENÍ

PRAHA

Zdroj: www.cni.cz