Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 13+669. 14: : 546. 28

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 4. 9. 1978

Chemický rozbor technického železa STANOVENÍ KŘEMÍKU

ČSN 42 0512*

ST SEV 484-77

Химический анализ технического

железа.

Определение кремния

Chemical analysis of technical-grade iron. Determination of silicon content

Touto normou se zavádí ST SEV 484-77 Surové železo, litina a ocel. Stanovení obsahu křemíku (viz str. 3 až 10) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 11) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 platný pouze v ČSSR.

01. Posouzení spolehlivosti stanovení

Pro posouzení spolehlivosti stanovení obsahu křemíku ve vzorku v rámci ČSSR platí:

a) fotometrická metoda (při obsahu 0, 005 až 0, 5 % Si) Přesnost: (0, 002 + 0, 05. % Si) % Shodnost: (0, 004 + 0, 06. % Si) %

h) vážkové metody (při obsahu nad 0, 5 % Si) Přesnost: (0, 015 + 0, 02. % Si) % Shodnost: (0, 02 + 0, 03. % Si) %

Přesnost je největší přípustný rozdíl výsledků dvou souběžných stanovení v téže laboratoři na stejném vzorku.

Shodnost je největší přípustný rozdíl výsledků analýzy stejného vzorku ve dvou nebo více laboratořích.

DODATEK

V ST SEV 484-77 je odkaz na: ST SEV 487-77 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0505 Chemický rozbor technického železa. Všeobecné požadavky

Nahrazuje ČSN 42 0512 z 10. 3. 1971

Účinnost od: 1. 1. 1981

03619

Zdroj: www.cni.cz