Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 1: 543: 546. 46

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

Schválena: 7. 3. 1974

Chemický rozbor technického železa

STANOVENÍ HOŘČÍKU

ČSN 42 0528

JK -

Химический анализ чугуна и стали. Определение магния

Chemical analysis of technical iron. Determination of the magnesium content

Tato norma určuje zkušební metody pro stanovení obsahu hořčíku ve všech druzích technického železa*)

A - metodou atomové absorpce (pro obsahy Mg pod 0, 10 %)

В - metodou emisní optické spektroskopie (při rozsahu Mg 0, 01 až 0, 3 %).

I. VŠEOBECNĚ

1.     Metody chemického rozboru obsažené v této normě jsou závazné pro rozhodčí rozbory a doporučují se pro kontrolu jakosti technického železa.

2.    Vzorek pro chemický rozbor se připravuje podle ČSN 42 1210.

3.     Rozhodčí rozbory musí být provedeny nejméně třikrát, přičemž výsledky musí být v mezích přesností podle příslušných tabulek; pro výpočet konečného výsledku se použije aritmetického průměru.

4.    Není-li udána změna, připravují se roztoky podle ČSN 68 4061 a ČSN 68 4062.

К přípravě roztoků a k rozborům se užije destilované vody

(ČSN 68 4063).

5.     Koncentrací roztoků v procentech se rozumí množství látky v g ve 100 ml roztoku.

6.     Pokud není uvedeno jinak, používá se chemikálií jakosti p. a. podle příslušných čs. technických norem.

Relativní měrné hmotnosti koncentrovaných chemikálií jsou uvedeny v závorkách za názvem chemikálie.

*) Technickým železem se rozumějí všechny druhy železa, používané v technické praxi, tedy nejen oceli nejrozmanitějšího složení, ale i surové železo a různé druhy litiny.

Účinnost od: 1. 3. 1975

03622

Zdroj: www.cni.cz