Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669. 35/5: 546. 74. 001. 4

Schválena: 4. 8. 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

MOSAZ

Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou

a metodou atomové absorpce

ČSM 42 0620* ST SEV 1521-79

část 8

Латунь.

Фотометрический и атомно-абсорбцион-

ный методы определения содержания

никеля

Brasses.

Determination of nickel by the photometric method and atomic absorption method

Touto normou se zavádí ST SEV 1521-79 Mosaz. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce (viz str. 3 až 8) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 8) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 1521-79 je odkaz na: ST SEV 1514-79 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0620, část 1 Mosaz. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru.

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje části P a Q v oddílu II. Zkoušení v ČSN 42 0620 z 10. 2. 1971

Vypracování normy

Schválení ST SEV 1521-79 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1982

03646

Zdroj: www.cni.cz