Zdroj: www.cni.cz

Československá státní norma

MDT 669. 35: 546. 26. 001. 4                                                                                   Schválena: 4. 8. 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

MOSAZ

Stanovení obsahu uhlíku metodou

titrační a metodami s použitím automatických

analyzátorů

ČSN 42 0620* ST SEV 2240-80

část 16

Латунь.

Титриметрический метод определения содержания углерода и методы с применением автоматических анализаторов

Brasses.

Determination of carbon by the titrimetric method and methods with the use of automatic analyzers

Touto normou se zavádí ST SEV 2240-80 Slitiny na bázi mědi. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů (viz str. 3 až 8) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 8) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 2240-80. je odkaz na: ST SEV 1514-79 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0620, část 1 Mosaz. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Vypracování normy

Schválení ST SEV 2240-80 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Účinnost od: 1. 1. 1982

03649

Zdroj: www.cni.cz