Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 3: 669. 3. 001. 4         ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 14. 4. 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

MĚĎ

Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

ČSM 42 0621* ST SEV 925-78

část 32

Медь.

Электрогравиметрический метод определения содержания меди

Copper.

Determination of copper by the

clectrogravimetric method

Touto normou se zavádí ST SEV 928-78 Měď. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou (viz str. 3 až 8) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 8) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 925-78 je odkaz na: ST SEV 924-78 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0621, část 31 Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Všeobecné požadavky.

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje ČSN 42 0621, část 2 z 2. 6. 1971.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 925-78 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel a ONS: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, pracovník - Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1981

03655

Zdroj: www.cni.cz