Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 3: 669. 787. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 14. 4. 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

MĚĎ Stanovení obsahu kyslíku

ČSN 42 0621* ST SEV 928-78

část 35

Медь.

Метод определения содержания

кислорода

Copper.

Determination of oxygen

Touto normou se zavádí ST SEV 928-78 Měď. Metoda stanovení obsahu kyslíku (viz str. 3 až 9) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 9) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 928-78 je odkaz na: ST SEV 924-78 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0621, část 31 Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Všeobecné požadavky.

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje ČSN 42 0621, část 24 z 2. 6. 1971.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 928-78 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel a ČNS: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, pracovník - Dr. Vladimír Navrátil, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1981

03656

Zdroj: www.cni.cz