Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 721: 543                ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 26. 6. 1974

Chemické zkoušení neželezných kovů

CHEMICKÝ ROZBOR SLITIN HOŘČÍKU Stanovení manganu metodou fotometrickou

Rozhodčí metoda

*ČSN 42 0689 Část 8

JK-

Химический анализ магниевых сплавов. Определение содержания марганца фотометрическим методом

Chemical analysis of magnesium alloys. Determination of manganese by the photometric method

Při provádění rozboru je nutné dodržet ustanovení ČSN 42 0689 část 1. Všeobecné údaje.

Podstata zkoušky

1. Mangan se oxiduje jodistanem draselným na sedmimocný. Měří se intenzita vzniklého zabarvení iontů MnO4 při 530 nm.

Rozsah užití

2.   Této metody je možno použít pro stanovení manganu v množství od 0, 01 do 3% za nepřítomnosti zirkonia a vzácných zemin.

Přístroj

3.   Pro stanovení se užije fotometru nebo spektrofotometru vhodné konstrukce.

Chemikálie a látky pomocné

4.   Pro stanovení se užije těchto chemikálií: Kyselina sírová (1, 84), zředěná (1+3)

Kyselina dusičná (1, 40), neobsahující kysličníky dusíku; kyselina se buď povaří k odstranění kysličníků dusíku, nebo se nechá probublávat kysličníkem uhličitým.

Kyselina fosforečná (1, 7)

Jodistan draselný

Destilovaná voda, neobsahující redukční látky

1000 ml vody, okyselené 10 ml kyseliny sírové (1+1) se uvede do varu, přidá se několik krystalků jodistanu draselného a vaří se 10 minut.

Nahrazuje: viz DODATEK.

Účinnost od: 1. 1. 1976

03692

Zdroj: www.cni.cz