Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 721: 543                 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 26. 6. 1974

Chemické zkoušení neželezných kovů

CHEMICKÝ ROZBOR SLITIN HOŘČÍKU Stanovení zinku metodou polarografickou

Rozhodčí metoda

*ČSN 42 0689 Část 12

JK-

Химический анализ магниевых сплавов. Определение содержания цинка полярографическим методом

Chemical analysis of magnesium alloys. Determination of zinc by the Polarographie method

Při provádění rozboru je nutné dodržet ustanovení ČSN 42 0689 část 1. Všeobecné údaje.

Podstata zkoušky

1.   Vzorek se rozpustí v kyselině chlorovodíkové а v alikvotním podílu se po přidání základního roztoku stanoví zinek polarograficky od -0, 8 do -1, 6 V.

Rozsah užití

2.   Této metody je možno použít pro stanovení zinku v množství od 0, 02 do 5%.

Přístroj

3.   Pro stanovení se užije polarografu vhodné konstrukce.

Chemikálie a látky pomocné

4.   Pro stanovení se užije těchto chemikálií: Kyselina chlorovodíková (1, 19), zředěná (1+1) Amoniak (0, 91)

Persíran amonný, roztok 10% Základní roztok pro polarografii

100 g chloridu amonného a 50 g siřičitanu sodného se rozpustí ve vodě, přidá se 100 ml amoniaku (0, 91), 1 g rozpuštěné želatiny a zředí vodou na 1000 ml.

Nahrazuje: viz DODATEK.

Účinnost od: 1. 1. 1976

03696

Zdroj: www.cni.cz