Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 141. 25            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA           Schválena: 14. 11. 1975

OCEL NA ODLITKY 42 2650 uhlíková

ČSN 42 2650

JK 162 1

Сталь углеродистая 42 2650 для отливок

Carbon Steel 42 2650 for Castings

Skupina materiálů podle ČSN 42 0006

1: Pro všeobecné použití

Třída odpadu podle ČSN 42 0030

001

Chemické složení % (rozbor tavby)

Způsob výroby

С

Mn

Si

0, 28

0, 38

0, 40 až 0, 80

0, 20 až 0, 50

P max.

S max.

P+S

max.

Zás. M, E

0, 050

0, 050

0, 090

Kys. M, E

0, 060

0, 060

0, 110

Technické dodací předpisy

ČSN 42 1261 !

Označení materiálu a stavu

42 2650. 1

42 2650. 5

Stav

normalizačně žíhaný

normalizačně žíhaný a popouštěný

Nejnižší mez kluzu oKt nebo mez 0, 2 o0, 2

MPa

260

260

Pevnost v tahu

MPa

500 až 650

500 až 650

Nejnižší tažnost δ5

%

20

20 í

Nejnižší kontrakce

Ψ %

23

25

Nejnižší vrubová houževnatost R3

J/cm2

30

40

Tvrdost

podle Brinella HB

145 až 185

145 až 185

Svařitelnost

podle ČSN 05 1310

obtížná1)

Doporučené teploty pro tepelné zpracování |

Způsob

Teplota °C

Postup

Normalizační žíhání

870 až 900

volně ochlazovat na vzduchu

Popouštění

620 až 670

pec, vzduch

Žíhání ke snížení pnutí

600 až 650

pec, vzduch

1 MPa = 1 N/mm2

 

(Pokrač. )

Nahrazuje ČSN 42 2650 z 26. 10. 1966

Účinnost od: 1. 6. 1977

03754

Zdroj: www.cni.cz